CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT

VẬN TẢI HOÀNG PHÁT
An toàn tuyệt đối - Chất lượng vượt trội
VẬN TẢI HOÀNG PHÁT
An toàn tuyệt đối - Chất lượng vượt trội
VẬN TẢI HOÀNG PHÁT
An toàn tuyệt đối - Chất lượng vượt trội

HOANG PHAT TRAVELING TRANSPORTATION ​TRADING SERVICES CORPORATION

 

HOANG PHAT TRAVELING TRANSPORTATION ​TRADING SERVICES CORPORATION

HOANG PHAT TRAVELING TRANSPORTATION
TRADING SERVICES CORPORATION

OUR INFORMATION

 • HOANG PHAT TRAVELING TRANSPORTATION TRADING SERVICES CORPORATION
 • JANUARY 2010
 • No. 49 LE VAN KHUONG, DONG THANH, HOC MON, HCM

 

OUR SERVICES

 • DOMESTIC TRUCKING
 • INTERNATIONAL TRUCKING
 • COOL CARGO TRUCKING
 • PASSENGER TRANSPORTATION
 • OTHER TRANSPORTATION SERVICES

 

OUR FACILITIES

 • CONTAINER TRAILERS
 • DUMB TRUCKS
 • SMALL-SIZED TRUCKS
 • HEAVY BUSES

 

OUR TEAM

 • 120 DRIVERS & DRIVER ASSISTANT
 • 100% SAFETY TRANING CERTIFICATE
 • HELMET, WORKBOOTS, REFLECTIVE CLOTHINGS EQUIPPED

OUR CUSTOMERS

 

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG PHÁT